Blog2016-12-05T12:02:45+05:30

Psychology Articles

Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless

ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿರೆ ಉಟವಿಲ್ಲ 

ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ, ತಿಂದುಂಡು ಮಲಗಿ ಜೀವನ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇತರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯವನ್ನೂಮಾಡದೆ, ಇನ್ಯಾರನ್ನೋ [...]

ಮನೋಬಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ 

ಜಪಾನಿನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶೂರ ನೊಬುನಾಗ ಅವರು ತನ್ನ ಶತ್ರುವಿನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅವನ [...]

Make An Appointment

The earlier you recognise the problem and get treatment, the quicker will be remedy. So book an appointment without any delay!

BOOK AN APPOINTMENT