Blog2016-12-05T12:02:45+05:30

Psychology Articles

Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless

ಕೋಪವೆಂಬ ಶಾಪ

ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಾಂಕೈ ಎಂಬ ಜ಼ೆನ್ ಗುರುವಿನ ಬಳಿ ಬಂದು "ಗುರುಗಳೇ, ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ. [...]

ನೀವು ನೀವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾಗ 

ಬಾಂಕೈ ಎನ್ನುವ ಜ಼ೆನ್ ಗುರುವಿನ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೇಳಲು ಜ಼ೆನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇತರರೂ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆತನ ಭಾಷಣದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಏನಿತ್ತು [...]

Make An Appointment

The earlier you recognise the problem and get treatment, the quicker will be remedy. So book an appointment without any delay!

BOOK AN APPOINTMENT